claus zonnepanelen icon def

Zonnepanelen

Met zonnepanelen wordt opgevangen zonlicht omgezet naar stroom. Wekt u meer op dan u verbruikt? Dan levert u het overschot aan uw elektriciteitsbedrijf. Milieu- en kostenbesparend, uitermate duurzaam.

Kijk hier of uw adres geschikt is voor zonnepanelen.

 

Zonnepaneel

In fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (PV-systemen) zetten zonnecellen het opgevangen licht rechtsreeks om in elektriciteit. Een zonnecel bestaat uit een dun plaatje halfgeleidend materiaal dat alleen elektriciteit geleidt als er licht op valt. De voorkant van een zonnepaneel bestaat uit een lichtdoorlatende plaat, aan de achterkant zit een water- en dampdichte folie. Voor stevigheid en montage wordt rond het paneel een aluminium kader bevestigd.

Levensduur

De capaciteit van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-piek: het elektrisch vermogen bij een instraling van 1000 W/m2 en een celtemperatuur van 25 graden Celsius. Onder deze omstandigheden levert een zonnecel van 1 Watt-piek een vermogen van 1 Watt. In de praktijk ligt het geleverde vermogen van een zonnepaneel op circa 80% van het aantal Watt-piek dat onder laboratoriumomstandigheden wordt opgewekt.

Zoninstraling

Een uur volle zon levert 1000Wh per m2 oftewel 1kWh/m2. De locatie in Nederland is van belang en ook het weer bepaalt in grote mate de hoeveelheid zonne-instraling. In de zomermaanden is de instraling ongeveer 7 maal zo groot als in de wintermaanden. Op een bewolkte zomerdag kan de instraling van de zon nog altijd ongeveer 300 Watt/m2 bedragen.

Montage

De optimale oriëntatierichting voor een zonnepaneel is het zuiden en de optimale hellingshoek is 36 graden. Voor elk type dak en alle materialen zijn er passende draagbeugels voor montage. Een omvormer zet de opgewekte energie van het zonnepaneel om tot een wisselspanning van 230 Volt. Tegelijkertijd waakt de omvormer over de stabiele stroomtoevoer aan het elektriciteitsnet en is daarmee de veiligheidsagent van de installatie.

 

 Copyright © 2014 Claus van der Velden